Wat is de Taxonomie?

De Taxonomie is het woordenboek van de Europese Unie over duurzame economische activiteiten. De Taxonomie beschrijft welke beleggingen als ‘groen’ mogen worden aangemerkt. 
Het doel van de Taxonomie is om de transparantie over duurzame beleggingen te bevorderen, greenwashing tegen te gaan, maar ook om het investeren in de duurzame economie te stimuleren. 

In de Taxonomie worden zes milieudoelstellingen genoemd:

  1. Mitigatie van klimaatverandering
  2. Aanpassing aan klimaatverandering
  3. Duurzaam gebruik en bescherming van water en maritieme hulpbronnen
  4. Transitie naar een circulaire economie
  5. Preventie en bestrijding van vervuiling
  6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen  

De Taxonomie wordt in fasen geïmplementeerd.