Wat is de risico indicator voor beleggingsfondsen?

Elk beleggingsfonds heeft zijn specifieke risico's. Die vind je in de beschrijving voor elk fonds.

Hoe wordt risico-informatie weergegeven?

De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de volatiliteit (= maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers) van het fonds op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 ( hoog risico), waarbij gebruik gemaakt wordt van de weekopbrengsten van het compartiment van de laatste vijf jaar. Deze indicator is een norm gebaseerd op de Europese richtlijn om dezelfde types van beleggingsfondsen te kunnen vergelijken.

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. De risico- en opbrengstcategorie van elk compartiment staat niet vast en kan na verloop van tijd veranderen.

Aandelenfondsen zijn over het algemeen volatieler dan obligatiefondsen. Aandelenfondsen met een focus op kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen zijn over het algemeen volatieler, omdat prijsschommelingen van aandelen binnen deze categorie een grotere impact hebben op de waarde van het fonds.

De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is.

Welke zijn de specifieke risico's?

Elk beleggingsfonds is onderhevig aan een of meerdere specifieke risico's. De meest relevante risico's voor een belegger zijn de volgende:

  • Valutarisico: dat risico ontstaat doordat beleggingen door een fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het fonds het valutarisico van die beleggingen niet af.
  • Marktrisico: dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen van het fonds. Het fonds beperkt dat risico door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.
  • Renterisico: de waarde van de beleggingen in obligaties die door een fonds zijn gedaan, kan variĆ«ren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand. Het fonds verzacht dat risico door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.

Het volledig overzicht van alle risico's van elk fonds tref je in het hoofdstuk Risicofactoren in het prospectus aan.