Wat is de maximumduur voor een investeringskrediet?

De duur van uw krediet is afhankelijk van de levenscyclus van de goederen die wij financieren :

  • van 10 tot 25 jaar voor uw onroerende goederen
  • van 5 tot 15 jaar voor uw machines en installaties
  • tot 5 jaar voor uw bedrijfsvoertuigen