Wat is de juridische grondslag voor gegevensuitwisseling met Captin?

Captin en Triodos Bank hebben een samenwerkings- en dienstenovereenkomst gesloten. Als bijlage in deze overeenkomst zijn Triodos Bank en Captin ook een overeenkomst inzake gegevensverwerking overeengekomen, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevensverwerkingsovereenkomst beschrijft de gegevensverwerking die Captin namens Triodos Bank uitvoert om het register van certificaten te beheren. Dit is het juridische kader voor het delegeren van het beheer van het register van certificaathouders aan Captin, zoals is goedgekeurd door SAAT tijdens de BAVA van 11 oktober.  
Triodos Bank deelt geen verdere gegevens met Captin.