Wat is de fiscale woonplaats van ambtenaren en personeelsleden van de Europese Gemeenschap?

EU-ambtenaren en personeelsleden die in België wonen, behouden de fiscale woonplaats die zij hadden op het ogenblik dat zij bij de Europese Gemeenschap kwamen werken. Dat geldt ook voor de echtgeno(o)t(e), voor zover die geen eigen beroepsbezigheden heeft, en voor de kinderen ten laste.