Wat doet Triodos Foundation?

Wat doet Triodos Foundation?

Triodos Foundation steunt kleinschalige projecten in België die een duidelijke impact hebben: sociaal, ecologisch of cultureel. Voorbeelden zijn projecten in domeinen als jeugdzorg, milieu, kunst en cultuur, onderwijs of gezondheidszorg. De bijdrage van Triodos Foundation moet een reëel verschil maken voor het begunstigde project.

De middelen van Triodos Foundation zijn afkomstig van rechtstreekse giften van burgers.

Alle info op https://www.triodos.be/nl/foundation


Triodos Fonds en Triodos Foundation, wat is het verschil?

Triodos Fonds is de officiële naam van de juridische entiteil, een vzw opgericht in 1993, om de ontwikkelingen aan te moedigen van positieve, vernieuwende, kleinschalige projecten die plaatselijk een grote verandering willen realiseren. Triodos Foundation is de naam die gebruikt wordt in de communicatie vanaf mei 2021.


Aan welke criteria moet je project voordoen om in aanmerking te komen voor een schenking van Triodos Foundation ?

  • Je project wordt in België ontwikkeld.
  • Je project beoogt een maatschappelijk doel, geen winstgevend doel.
  • Je project is bij voorkeur kleinschalig of moet nog opgestart worden. Er zal rekening gehouden worden met de mogelijke ontwikkeling op grotere schaal.
  • De schenking van Triodos Foundation heeft een grote impact op de concrete  opstart van je project.

Hoe kan ik steun aanvragen bij Triodos Foundation?
Vul het formulier op die pagina om een aanvraagformulier te ontvangen.

De aanvraag moet 4 maanden vóór de start van uw project gebeuren. Het evaluatiecomité van Triodos Foundation vergadert 4 keer per jaar om de aanvragen van de projecten te bespreken. Daarna krijgt u een brief met daarin de beslissing van het comité.