Wat als ik kom te overlijden?

Als een certificaathouder overlijdt voordat hij een handelsrekening bij Captin heeft geopend, kunnen de erfgenamen het overlijden melden bij Triodos Bank. De bank zal hen bijstaan in de zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap. 
Wanneer de erfgenamen als zodanig bekend en ge├»dentificeerd zijn, kunnen zij toegang krijgen tot het register van certificaathouders - dat namens Triodos Bank door Captin wordt beheerd. Captin stuurt hen hiervoor de inloggegevens. Zodra de toegang is geregeld, kunnen de erfgenamen de portefeuille van certificaten inzien. Als de erfgenamen de certificaten willen verkopen, moeten zij een handelsrekening openen bij Captin. 
Als een certificaathouder overlijdt nadat hij een handelsrekening bij Captin heeft geopend, kunnen de erfgenamen het overlijden melden bij Captin. Zij zullen door Captin worden bijgestaan in de zorgvuldige afwikkeling van de nalatenschap.