Waarvoor kan ik de toetsen I,S,T en C op mijn digipass (blauwe versie DP550) gebruiken?

De toets I staat voor identificatie (Identify). Via deze toets geeft u uw pincode in bij het inloggen.

De toets S staat voor autorisatie (Sign). Via deze toets autoriseert u verrichtingen.

De toets T staat voor test. Deze toets heeft 2 functies:

  • druk 1 keer op deze toets om uw pincode te wijzigen
  • druk 2 keer op deze toets en het serienummer van uw digipass verschijnt

De toets C staat voor correctie (clear). Via deze toets verwijdert u de gegevens die u net ingevoerd hebt.

De rode toets rechts is de ON/OFF toets.