Waartoe dienen de biometrische gegevens?

Biometrische gegevens zijn de fysieke kenmerken die eigen zijn aan een bepaalde persoon.

In de banksector is veiligheid van het allergrootste belang. Bij het openen van uw eerste rekening (bij het aansluiten bij de bank), voor het beheer van uw rekening of om veilig transacties uit te voeren, moeten we controleren of u het wel bent. Bekende traditionele verificatiemethoden zijn de digipass of de combinatie van een login en een wachtwoord. 

De Triodos Mobile Key is een nieuwe digitale verificatiemethode die het hoogste veiligheidsniveau garandeert en uw akkoord vereist voor de verwerking van uw biometrische gegevens.


Uw biometrische gegevens worden alleen gebruikt voor de beveiligde identificatieprocedure. Die bestaat uit een combinatie van verschillende verificatiefactoren:

  • smartphone (of tablet) en identiteitskaart (wat u heeft)
  • gezichtsregistratie (wie u bent)
  • een 5-cijferige geheime code (wat u weet)

Deze unieke combinatie van verschillende factoren vermindert het risico op fraude aanzienlijk, aangezien identiteitsdiefstal zo uiterst moeilijk wordt gemaakt.


Deze procedure vindt maar één keer plaats. Daarna zullen uw smartphone en de door u gekozen 5-cijferige code dienen als identificatiemethode om u aan te melden bij de online bank.

Alleen als u van telefoon verandert of voor transacties met een hoog risico (bv. grote bedragen), wordt u opnieuw om de 3-factorcombinatie gevraagd.


Meer informatie over de verwerking van uw gegevens vindt u in ons privacycharter.