Waarom vraagt Triodos Bank om een verklaring over de identiteit van uiteindelijke begunstigden in te vullen?

De wet ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme verplicht banken om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren. In het bijzonder wanneer deze klanten vennootschappen zijn of andere juridische constructies met of zonder rechtspersoonlijkheid die geld beheren of uitkeren.

Een andere wettelijke verplichting is dat nieuwe klanten een bewijs van registratie in het UBO-register moeten voorleggen. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners of ‘uiteindelijke begunstigden’.

Triodos Bank mag deze registratie niet als enige informatiebron over de uiteindelijke begunstigden gebruiken en stelt je daarom bijkomende vragen om de uiteindelijke begunstigden te identificeren.

De Excel-file voor het invullen van de verklaring over de identitieit van de uiteindelijke begunstigden is op vraag beschikbaar. De verklarende nota vind je alvast hieronder.