Waarom vraagt Captin mij een Legal Entity Identifier code (LEI)?

De LEI is een verplichting vanuit de MiFIR wetgeving: elke rechtspersoon die op een gereglementeerde markt (zoals een MTF) handelt, moet een LEI voorleggen. 
Dit is afzonderlijk van het KBO nummer, en moet afzonderlijk aangevraagd worden. 
Rechtspersonen kunnen een LEI krijgen bij een LEI-verstrekker: een organisatie die daartoe is gemachtigd door de Global LEI Foundation (GLEIF).