Waarom heb ik een smartphone nodig en waarom is die veiliger?

Het is wettelijk verplicht om de identiteit te controleren van iedereen die klant wil worden bij de bank. Triodos heeft ervoor gekozen om de Triodos Mobile Banking App te gebruiken bij het openen van nieuwe klantendossiers (onboarding) vanwege de grotere veiligheid die de app waarborgt. Daarom is het gebruik van een smartphone noodzakelijk.

Ook al roepen bankingapps vaak vragen op en schrikken ze sommige klanten af, toch garanderen ze een hoger veiligheidsniveau, vooral via het gebruik van de Triodos Mobile Key, een functie binnen de Triodos Mobile Banking app


Met de Triodos Mobile Key kan je je identiteit bewijzen op een sterk beveiligde manier, door de combinatie van meerdere authenticatiefactoren:

  • De smartphone en identiteitskaart (wat je hebt)
  • De gezichtsregistratie (wie je bent)
  • Een geheime code van 5 cijfers (wat je weet)


Door deze unieke combinatie van meerdere factoren daalt het frauderisico gevoelig: identiteitsmisbruik wordt bijzonder ingewikkeld gemaakt.

Bovendien geniet deze technologie altijd van de meest recente updates krachtens de Europese eIDAS-verordening (Electronic Identification Authentification and Trust Services).