Waarom en met welk doel gebruikt Triodos Bank uw persoonsgegevens?

In het algemeen staat de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens de verwerking van dergelijke gegevens alleen toe op wettelijke basis. In deze sectie beschrijven we de basis van de legitimatie die door Triodos Bank wordt ingeroepen.

1: Naleving van wettelijke en reglementaire bepalingen
Als financiële instelling is Triodos Bank gebonden aan bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals:

  • de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake internationale sancties en embargo's;
  • de strijd tegen fraude en belastingontduiking, de naleving van belastingcontroles en rapportageverplichtingen;
  • de strijd tegen marktmisbruik;
  • de naleving van de wetgeving inzake beleggersbescherming (MIFID);
  • het respecteren van de algemene bank- en financiële regelgeving;
  • antwoorden op officiële verzoeken van openbare of gerechtelijke autoriteiten die daartoe zijn gemachtigd.

Om aan die reglementering te voldoen, moet de Bank u identificeren, uw identiteit verifiëren, uw profiel bepalen door verschillende gegevens te verzamelen, uw financiële verrichtingen controleren en in sommige gevallen bepaalde transacties blokkeren en feiten overmaken aan de bevoegde instanties.

2. Uitvoering van een contract tussen Triodos Bank en u of de uitvoering van precontractuele maatregelen
Vooraleer een contract af te sluiten, moet Triodos Bank uw aanvraag analyseren om correct in te schatten of het contract kan worden afgesloten en onder welke voorwaarden. Daarom zal de Bank sommige van uw persoons gegevens moeten verwerken wanneer u een krediet aanvraagt of een rekening opent.
Als onderdeel van de uitvoering van een contract, zal Triodos Bank ook een aantal van uw p persoons gegevens moeten verkrijgen en verwerken om te voldoen aan haar boekhoudkundige en administratieve verantwoordelijkheden, het beheer van rekeningen, betalingen, kredietverlening, het opvolgen van kredieten, het opvolgen van zekerheden, transacties op financiële instrumenten, discretionair beheer, enz.

3. Behartigen van gerechtvaardigde belangen van Triodos Bank
Triodos Bank zal uw persoonsgegevens ook moeten verwerken bij de uitvoering van haar gerechtvaardigde belangen.
Uw persoonsgegevens worden dus bijvoorbeeld verwerkt voor beveiliging van o.a. IT-infrastructuur, het voorkomen van fraude , archivering en bewijsbehoeften, het gebruik van cookies noodzakelijk voor het navigeren op onze website en het gebruik van Triodos Internet Banking, het verbeteren van onze diensten aan de hand van enquêtes, de analyse van onze communicatiecampagnes.
Bovendien verwerkt Triodos Bank ook uw gegevens voor het verzenden van haar aanbiedingen en diensten, informatie, het magazine ‘De Kleur van Geld' of gepersonaliseerde communicatie per post of digitaal (e-mail, via Triodos Internet Banking of de Triodos Mobile Banking app.
In die marketingcontext betekent gerechtvaardigd belang dat we u enkel marketinginformatie sturen over producten of diensten die mogelijk interessant voor u zijn op basis van wat we al over u weten. Triodos Bank zal er altijd voor zorgen dat haar gerechtvaardigde belangen in balans zijn met de uwe.
Als u toch bezwaren hebt tegen die verwerking, kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen, zoals hieronder vermeld in artikel 7.

4. De toestemming
Als u nog geen klant bent bij Triodos Bank en informatie wilt ontvangen over dat onderwerp, kunt u die aanvragen via www.triodos.be, door ons op te bellen of onze kantoren te bezoeken. U zal dan worden gevraagd ons uw gegevens en uw toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens bij de verzending van de gevraagde documenten.
Als u daarna geen informatie meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw toestemming intrekken, conform artikel 7 hieronder, wat ertoe leidt dat u zich afmeldt bij de betrokken diensten.

Wat als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens niet te door te geven?
In gevallen waarbij Triodos Bank persoonsgegevens moet verzamelen krachtens de wet of krachtens de voorwaarden van een contract dat u bent aangegaan of wilt afsluiten, en u ervoor kiest om de persoonsgegevens niet te voorzien of te voorkomen dat uw persoons gegevens worden verwerkt, dan kan Triodos Bank geen gevolg geven aan uw vraag en zal in sommige gevallen de bankrelatie beëindigen