Voor welke producten/rekeningen geldt de dekking van het depositogarantiestelsel?

Geld dat op Triodos zichtrekeningen, spaarrekeningen of termijnrekeningen staat, valt onder het depositogarantiestelsel (DGS).

Certificaten van aandelen Triodos Bank en deelbewijzen in Triodos Sicav I, beleggingsfonds naar Luxemburgs recht, zijn niet gegarandeerd.