Verlies ik getrouwheidspremie als ik geld overschrijf tussen mijn Triodos-rekeningen?

Bij een overschrijving tussen je eigen gereglementeerde spaarrekeningen neem je de al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie mee.

Er zijn twee voorwaarden:

  • Je schrijft minstens 500 euro over.
  • De spaarrekeningen zijn bij dezelfde bank en minstens één titularis is dezelfde.

Zo heb je meer flexibiliteit hoef je niet te wachten tot de getrouwheidspremie is verworven alvorens zo een overschrijving te doen.


Een voorbeeld:

Mevrouw Smet heeft een Triodos-spaarrekening met daarop 12.500 euro. Ze heeft ook een gezamenlijke Triodos- spaarrekening met de heer Janssens. Naar die rekening schrijft ze 2.500 euro over. Ze behoudt de al opgebouwde getrouwheidspremie op het bedrag dat zij overschrijft.


In andere gevallen verlies je de opgebouwde getrouwheidspremie. Bijvoorbeeld als je geld overschrijft van je spaarrekening bij bank X naar jouw spaarrekening bij bank Y of als je overschrijft naar een Triodos-spaarrekening waarvan je geen medetitularis bent.


Geldt de proportionele overdracht van de te verwerven getrouwheidspremie ook bij een overschrijving naar een Triodos Impact Savings Junior spaarrekening?

Neen, de al opgebouwde maar nog niet verworven getrouwheidspremie wordt niet behouden omdat deze rekening niet dezelfde titularis heeft : de minderjarige is de titularis van een Triodos Impact Savings Junior spaarrekening (niet de ouders).


Hoe wordt getrouwheidspremie berekend bij een proportionele overdracht?

Een concreet voorbeeld:


15/12/2023: 10.000 euro wordt gestort op rekening A met een getrouwheidspremie (GP) van 0,55 %

15/04/2024: 10.000 euro wordt overgeschreven van rekening A naar rekening B bij dezelfde bank en met zelfde titularis met een GP van 1,50%

01/01/2025: de 10.000 euro is 12 maanden ononderbroken blijven staan (eerst op rekening A, daarna op rekening B): de getrouwheidspremie is dus verworven

01/01/2025: de getrouwheidspremie wordt uitbetaald op rekening B pro rata van:

4 maanden (4/12) pro rata van GP rek. A (0,55%): 10.000 euro x 0,55% x 4/12

8 maanden (8/12) pro rata van GP rek. B (1,50%) : 10.000 euro x 1,50% x 8/12