Rekent Captin kosten aan certificaathouders die willen handelen?

Captin zal een vergoeding rekenen voor de transacties die op hun platform worden gedaan. Deze vergoeding zal bestaan uit een vast bedrag en een percentage van het transactievolume. Aan certificaathouders zullen geen andere kosten worden gerekend.