Over wie moeten de banken communiceren aan de Belgische fiscale administratie?

  • Alle natuurlijke personen die geïdentificeerd worden als fiscaal woonachtig in een ander land dan België waar de CRS toegepast wordt.
  • Ook rechtspersonen (waaronder vennootschappen) die fiscaal woonachtig zijn in een land waar de CRS toegepast wordt.

Ook over de uiteindelijke begunstigden van de vennootschap moet gecommuniceerd worden als ze belastingplichtig zijn in een ander land dan België.

De vennootschap en haar uiteindelijke begunstigden moeten dan het formulier "Zelfcertificering fiscale woonplaats in het buitenland" invullen.