Kan ik voor een overbruggingskrediet terecht bij Triodos?

Ja, we verstrekken overbruggingskredieten op voorwaarde dat die gekoppeld zijn aan een krediet op lange termijn (min. 10 jaar).  

Het overbruggingskrediet kan dienen voor de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed terwijl je wacht op de opbrengst van de verkoop van een ander onroerend goed. Een overbruggingskrediet heeft een looptijd van 12 tot maximaal 24 maanden. Het heeft dezelfde rentevoet als het krediet op lange termijn, maar zonder de korting toegekend aan dat krediet op lange termijn.