Kan ik een Triodos-rekening online beheren?

U kunt een Triodos-rekening online beheren via Online Banking (Internet Banking en de Mobile Banking app).

De online mogelijkheden zijn

=> voor een effectenrekening

 • het saldo, de verrichtingen en de rekeninguittreksels raadplegen
 • de halfjaarlijkse overzichten van uw beleggingen raadplegen
 • zelf aankoop- en verkooporders invoeren in de Mobile Banking app

Hebt u onze Mobile Banking app nog niet gedownload?

Ontdek dan snel de mogelijkheden:

zoek 'Triodos Bank BE' in de App Store of op Google Play en download de app op uw smartphone.

 

=> voor een spaarrekening

 • het saldo van uw rekening en uw rekeninguittreksels raadplegen
 • de rentecalculator en de gedetailleerde berekening van uw rente-inkomsten opvragen 
 • geld overschrijven naar een door u vooraf opgegeven begunstigde rekening op uw naam

=> voor een Junior spaarrekening

 • het saldo en de rekeninguittreksels van de Junior spaarrekening raadplegen
 • de rentecalculator en de gedetailleerde berekening van de rente-inkomsten van die rekening opvragen
 • geld overschrijven naar een vooraf bepaalde rekening op naam van de minderjarige bij een Belgische bank of op naam van de wettelijke vertegenwoordiger(s) bij Triodos Bank BelgiĆ«.

Belangrijk: alleen wettelijke vertegenwoordigers kunnen de rekening van hun kind via Internet Banking raadplegen en beheren.

=> voor een termijnrekening

 • het saldo van uw rekening en uw rekeninguittreksels raadplegen
 • de looptijd en de rentevoet van elk contract raadplegen.