Kan ik de Nederlandse belasting op dividenden terugvorderen?

Als inwoner van België kunt u mogelijk (een deel van) de Nederlandse belasting op dividenden terugvorderen. Dat is ook het geval bij de dividenden die u krijgt wanneer u certificaten van aandelen Triodos Bank bezit.

Dien daartoe uw verzoek in bij de Nederlandse belastingdienst.
De Nederlandse dividendbelasting op Nederlands vermogen is alleen van toepassing bij uitbetaling van dividend in contanten. De voorwaarden vindt u op de website van de Nederlandse belastingdienst.

Welk deel kan ik terugvorderen?
De Nederlandse dividendbelasting is volledig te recupereren voor Nederlands vermogen tot 50.000 euro. Dat is het heffingsvrij vermogen in 2021.

We illustreren met een voorbeeld.
Stel:
Mevrouw Peeters bezit 500 certificaten van aandelen Triodos Bank, goed voor een vermogen van 42.000 euro (84 euro per certificaat, waarde op 1/1/21). Ze bezit daarbuiten geen andere Nederlandse aandelen.
Ze krijgt daarop van Triodos Bank een dividend van 325 euro (0,65 euro per certificaat).
Daarop heft de Nederlandse overheid een dividendbelasting van 15%, dus 48,75 euro.

Die 48,75 euro kan mevrouw Peeters terugvorderen via de Nederlandse belastingdienst omdat haar Nederlands vermogen lager is dan 50.000 euro, het plafond voor heffingsvrij vermogen in 2021.
De teruggevorderde belasting maakt deel uit van haar belastbaar inkomen dat ze als Belgische belastingplichtige bij de fiscus moet aangeven.

Op het vermogen boven de 50.000 euro wordt in Nederland een vermogenswinstbelasting geheven. Die kan de recupereerbare dividendbelasting ‘opeten’: de Nederlandse fiscus berekent wat uw vermogenswinst zou zijn als u inwoner was van Nederland. Die fictieve belasting kan hoger zijn dan wat u terugvordert aan dividendbelasting. Hoe hoger de vermogenswinst, hoe lager de dividendbelasting die u terugkrijgt.