Is Triodos Bank een antroposofische organisatie?

Triodos Bank is geen antroposofische bank. Voor de oprichters van de bank in 1980 was de antroposofie een van de inspiratiebronnen, maar het is geen beleidspunt noch een criterium in het kredietbeleid van de bank. 
Triodos Bank is een op waarden gebaseerde bank, geleid door haar missie om bij te dragen aan een samenleving die de kwaliteit van leven van al haar leden beschermt en bevordert, en die de menselijke waardigheid centraal stelt. 
De bank verwerpt alle vormen van discriminatie omdat deze niet in overeenstemming zijn met haar fundamentele waarden. Triodos Bank is daarom van mening dat een aantal uitspraken van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, over ras onacceptabel zijn, omdat ze suggereren dat mensen niet gelijkwaardig zijn. Dit staat haaks op de waarden van de bank. De bank distantieert zich nadrukkelijk van dergelijke racistische uitspraken. 
Wij zijn een bank voor iedereen die met geld een positieve bijdrage wil leveren aan onze samenleving. Met het geld dat spaarders en beleggers ons toevertrouwen, financieren we organisaties die een positieve impact hebben op mens, maatschappij en milieu.