Ik verhuis naar het buitenland. Kan ik mijn beleggingen naar een lokale Triodos overbrengen ?

Een transfert van beleggingsfondsen (*) van Triodos Bank bewaard onder een effectendossier bij Triodos Bank België naar een andere lokale Triodos Bank is mogelijk in zoverre ze dezelfde fondsen daar verkopen (niet alle landen waar Triodos actief is hebben dezelfde fondsen of klasse van fondsen in hun gamma). Deze overdracht is kosteloos.

De beleggingsfondsen kunnen ook overgedragen worden (*) naar een effectenrekening bij om het even welke andere bank (binnenlands of buitenlands) Indien dit gebeurt, rekenen we 25 euro transferkosten per lijn, onafhankelijk van het aantal te transfereren deelbewijzen.


Waar van toepassing zal de roerende voorheffing op meerwaarden geheven worden.