Ik moet verschillende overschrijvingen uitvoeren. Moet ik elke betaling apart autoriseren?

U hoeft niet elke betaling apart te autoriseren. Onderaan het betalingsscherm hebt u de keuze tussen de toetsen: "Ok + nieuwe overschrijving" en "Ok + autoriseren".

  • Indien u klikt op "Ok + nieuwe overschrijving", komt u terecht op een nieuw betalingsschem. De ingevoerde overschrijving wordt automatisch opgeslaan in de map "Te autoriseren verrichtingen".
  • Wanneer u klikt op "Ok + autoriseren", komt u terecht in de map "Te autoriseren verrichtingen". U vindt hier ook de eerder ingevoerde verrichtingen terug. Hier kunt u selecteren welke verrichtingen u wenst te autoriseren.