Hoe wordt er gehandeld op het Captin MTF-platform?

Zodra certificaathouders een handelsrekening bij Captin hebben geopend, krijgen zij toegang tot het Captin online platform waar zij koop- en verkooporders kunnen registreren. 
Bij het opgeven van een handelsorder moeten de certificaathouders aangeven hoeveel certificaten zij willen verhandelen en tegen welk minimum prijsniveau. Dit is om hen te beschermen tegen handel tegen ""elke prijs"".
Voordat een kooporder mogelijk is, moet het geld voor de order worden overgemaakt naar de handelsrekening van de certificaathouder bij Captin. 
Zo kunnen certificaathouders alleen certificaten verkopen die op hun handelsrekening staan.