Hoe wordt dividend door Triodos Bank aangekondigd?

Triodos Bank kondigt dividend of interimdividend over een bepaald jaar aan via het persbericht over de (half)jaarcijfers van de bank. Persberichten vindt u op de website