Hoe worden transacties afgewikkeld?

De veilingprijs wordt vastgesteld op de prijs waartegen de meeste koop- en verkooporders kunnen worden uitgevoerd. Als niet alle orders kunnen worden uitgevoerd, krijgt elke order die in aanmerking komt voor uitvoering een uitvoering in verhouding tot de grootte van de order. Met andere woorden: naar rato.
Orders die geheel of gedeeltelijk niet worden uitgevoerd, blijven in het orderboek staan totdat ze vervallen of worden geannuleerd. De orders die niet zijn geannuleerd en niet zijn afgewikkeld, zijn geldig tot het einde van de volgende maand. Een order die bijvoorbeeld op 15 februari is geplaatst en niet is geannuleerd, is geldig tot en met 31 maart (die dag inbegrepen). Na deze tijd moet een order opnieuw worden ingediend.