Hoe worden de rente en de getrouwheidspremie berekend?

Wanneer je geld stort op een spaarrekening of een Junior spaarrekening, heb je recht op een basisrente en een getrouwheidspremie.

De basisrente wordt toegekend vanaf de dag van de storting en berekend en tot de dag dat je het geld opvraagt. Die basisrente wordt elk jaar op 1 januari op uw spaarrekening gestort. Dat basistarief kan elk moment aangepast worden door Triodos Bank. De bank zal jou die wijziging schriftelijk meedelen (via brief, rekeninguittreksel, elektronische communicatie, e-mail, ... ).

De getrouwheidspremie is verworven op de bedragen die na de storting 12 maanden ononderbroken op de rekening zijn blijven staan. Die premie begint te lopen vanaf de dag van de storting. Het percentage van de getrouwheidspremie wordt voor die 12 maanden vastgelegd op het ogenblik dat je de storting doet. Tijdens die periode kan de bank dat percentage dus niet wijzigen voor het gestorte bedrag. Maar als je geld opvraagt vóór het einde van die periode van 12 maanden, dan verlies je de getrouwheidspremie voor het opgevraagde bedrag.

De verworven getrouwheidspremie (na de periode van 12 maanden) wordt de eerste dag van het volgende trimester gestort op de spaarrekening. Concreet betekent het dat dit gebeurt op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober of bij de sluiting van de rekening.

Als je geld opvraagt van een spaarrekening, zal de getrouwheidspremie berekend worden volgens de LIFO-methode (Last In, First Out): het opgevraagde bedrag wordt verrekend op de bedragen waarvoor de premieverwerving het minst ver is gevorderd. Dat principe is dus in jouw voordeel.

Meer info vind je ook in de essentiële spaardersinformatie van elke spaarrekening.