Hoe kunt u betalingsopdrachten uitvoeren na het overlijden van een dierbare?

Zodra Triodos Bank op de hoogte is van het overlijden, blokkeren we de rekeningen van de overleden persoon. Als de overledene gehuwd was, zullen ook de rekeningen van de langstlevende echtgeno(o)t(e) geblokkeerd worden. Het gaat hier om een wettelijke verplichting met het oog op de bescherming van de rechten van de erfgenamen en van de fiscus.

Wij stellen u 3 oplossingen voor om – ondanks de blokkering van de rekeningen - te beantwoorden aan uw financiële behoeften.

U kunt de mogelijkheden combineren:

1. Facturen betalen gelinkt aan het overlijden

Voor zover er voldoende saldo is op de rekeningen en het gaat om recente uitgaven, kunnen we de blokkering op de rekeningen opheffen om facturen gelinkt aan het overlijden te betalen.

Om dat te kunnen doen, vragen we u een e-mail te sturen met een kopie van de:

  • Facturen voor begrafeniskosten zoals de rouwaankondiging, afscheidsplechtigheid, begrafenisondernemer, …
  • Facturen voor medische kosten en kosten voor het rust- en verzorgingstehuis
  • Facturen i.v.m. de laatste verblijfplaats van de overleden persoon: water, gas, elektriciteit, gsm/telefoon, woonkrediet, …

2. Een voorschot van maximaal 5.000 EUR voor de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner

Triodos Bank kan een voorschot van maximaal 5.000 EUR vooraf betalen aan de langstlevende partner (echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende) voor zover er voldoende saldo op de rekeningen is en het bedrag niet meer is dan de helft van het saldo op alle rekeningen (een effectenrekening wordt niet meegeteld).

Hou er ook rekening mee dat het plafond van 5.000 EUR algemeen is: als u 5.000 EUR opneemt bij Triodos Bank, kan u geen aanvraag meer indienen bij andere banken.

3. De blokkering op de rekeningen van de langstlevende echtgeno(o)t(e) opheffen

Als de echtgenoten gehuwd waren onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen, kunnen we, na ontvangst van een recente bevestiging van het huwelijksstelsel, de rekeningen die alleen op naam van de langstlevende echtgeno(o)t(e) stonden, vrijgeven. Die bevestiging kan afgeleverd worden door uw notaris.