Hoe kan ik mijn handelsrekening opheffen nadat al mijn certificaten zijn verkocht?

Op uw schriftelijk verzoek zal Captin uw handelsrekening sluiten, op voorwaarde dat er geen certificaten van aandelen meer in bewaring zijn of openstaande saldi op uw rekening staan. Uw persoonlijke gegevens worden gedurende de minimaal wettelijk vereiste periode in het archief bewaard en daarna verwijderd.