Hoe kan ik de betaling en inning van facturen automatiseren?

Met de Europese Domiciliëring (SEPA Direct Debit) automatiseer je de betaling van je terugkerende facturen en de inning van je facturen bij klanten.

Uitgaande betalingen

Om je facturen gemakkelijk via een SEPA-domiciliëring te betalen, neem je het best contact op met je leverancier en sluit je een domiciliëringsmandaat op basis van de gegevens in je contract. Deze laatste zal zich dan rechtstreeks richten tot Triodos Bank om de betaling uit te voeren.

Je voorkomt laattijdige betalingen en elke factuur wordt automatisch van je rekening gedebiteerd zonder dat je de betaling zelf hoeft uit te voeren.

Zo behoud je de controle over je schuldeisers, deadlines en je betalingen met domiciliëring via Internet Banking en onze mobiele applicatie.

Binnenkomende betalingen

De Europese Domiciliëring (SEPA Direct Debit) geeft je bedrijf of organisatie de mogelijkheid om facturen of invorderingen onmiddellijk te innen bij klanten die jou hiertoe een mandaat hebben gegeven. De invorderingen worden automatisch betaald zonder dat je klant hierin moet tussenkomen. De Europese Domiciliëring kan gebruikt worden in de gehele SEPA-zone voor betalingen in euro.