Het soort gegevens dat door Triodos Bank wordt verwerkt

We verzamelen, verwerken en bewaren verschillende soorten persoonsgegevens voor zover als nodig in het kader van onze activiteiten en diensten.

Deze persoonsgegevens vallen onder de volgende categorieƫn:

Identificatiegegevens
Gegevens die toelaten u te identificeren, zoals naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, foto van uw gezicht, IP-adres, (kopie) identiteitskaart, nationaal rijksregisternummer

Contactgegevens
Adres, telefoonnummer, taal, e-mailadres

Persoonlijke en sociaal-demografische situatie
Beroep, gezinssamenstelling, burgerlijke staat, aantal kinderen, werkstatus

Fiscale gegevens
Belastingidentificatienummer, fiscale woonplaats

Gegevens over uw gewoontes en interesses
Gegevens met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten. Gegevens over uw interacties met ons via: ontmoetingen met onze Triodosmedewerkers, onze website, Triodos Internet Banking, Triodos Mobile Banking app

Financiƫle gegevens
Rekeningnummer, transacties, herkomst van fondsen, loonfiche, solvabiliteit, loon, naam van de werkgever, beleggersprofiel, enz.

Contractuele informatie
Details over de producten of diensten die we voor u voorzien

Beeld-en geluidsopnames
Triodos Bank registreert bepaalde telefoongesprekken en maakt om veiligheidsredenen gebruik van bewakingscamera's.

Gegevens over uw mobiele toestel of computer
In het kader van het downloaden, installeren en gebruiken van de TriodosMobile Banking app of Triodos Internet Banking wordt informatie over het gebruikte mobiele toestel (smartphone of tablet) of computerverwerkt, zoals de toestelfabrikant, toestelmodel, besturingssysteem, locatie.

Biometrische gegevens
Uw gelaatskenmerken worden enkel verzameld na uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming en enkel voor identificatie-of beveiligingsdoeleinden.

Gevoelige gegevens
Triodos Bank verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gezondheid, ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, religie of overtuigingen, of vakbondslidmaatschap  strafrechtelijke veroordelingen, tenzij wegens een wettelijke verplichting, deze gegevens openbaar zijn gemaakt, of voortvloeit uit de  uitvoering  van onze producten en diensten.

Gegevens uit openbare bronnen
Gegevens die rechtstreeks van u zijn verzameld of verkregen via:

  • publicaties toegankelijk gemaakt door de overheid (bijvoorbeeld Het Belgisch Staatsblad);
  • websites /sociale netwerken die informatie bevatten die u openbaar hebt gemaakt.