Hangt de mogelijkheid om certificaten te kopen en te verkopen via Captin’s MTF-platform af van in welk land ik verblijf?

Bij het afstellen van zijn handelsdiensten voor het MTF-platform heeft Captin rekening gehouden met verschillende aspecten, waaronder de wettelijke vereisten, die van land tot land kunnen verschillen. 
Bijgevolg biedt Captin de volgende diensten aan: 

  • Beleggers met verblijfplaats in België, Duitsland, Spanje of Nederland kunnen koop- en verkooporders plaatsen op het MTF-platform van Captin, als ze een handelsrekening bij Captin hebben.
  • Van beleggers met een Captin-handelsrekening die verblijven in andere landen dan België, Duitsland, Spanje, Nederland en de Verenigde Staten, worden enkel verkooporders aanvaard op het MTF-platform van Captin. Kooporders worden niet aanvaard.
  • Beleggers die verblijven in de Verenigde Staten wordt geen Captin-handelsrekening aangeboden en kunnen dus koop- noch verkooporders indienen op het MTF-platform van Captin.