Financiële criminaliteit, terrorisme- of witwaspraktijken: wat heb ik daarmee te maken?

Banken vervullen een cruciale rol in de economie doordat ze financiële transacties en betalingen mogelijk maken. Maar er is ook een keerzijde: soms wordt geld gebruikt om criminele activiteiten zoals terrorisme te financieren, of wordt geld uit criminele milieus witgewassen.

Om de samenleving daartegen te beschermen, zijn banken door (inter)nationale wetten verplicht bepaalde gegevens op te vragen, verdachte praktijken of verrichtingen op te sporen en zo nodig verder te onderzoeken en eventueel te melden bij de bevoegde overheid.

Om dat proces op te starten, moeten banken weten wie hun klanten zijn en waarom ze een rekening willen openen. Daarom vragen we jou om identiteits- en andere gegevens te delen en om die regelmatig te actualiseren. We beseffen dat dit voor jou een administratieve last is. Maar het is een noodzakelijk onderdeel van de strijd tegen witwassen en fraude.