Een bedrag dat ik op mijn rekening ontvangen had, is geannuleerd. Waarom?

Uw rekening werd gedebiteerd voor een bedrag dat u eerder had ontvangen. De melding op uw rekeninguittreksel luidt: 'Correctie dubbele betaling' of 'Correctie niet-uitgevoerde betaling voor technische redenen'?

Het Reglement voor SEPA betalingen (betalingen in euro’s) laat de bank van de opdrachtgever van een overschrijving toe aan de bank van de begunstigde uitzonderlijk de annulering van de overschrijving vragen. Dat is enkel mogelijk in geval van een technisch probleem of een dubbele betaling en dat binnen de 10 dagen na de uitvoering van de betaling.

Neem contact met de opdrachtgever voor meer info over die verrichting.