De verbinding werd plots verbroken. Zijn mijn opdrachten nu verwerkt?

Als de verbinding terug hersteld is, ga dan na of uw verrichtingen onder één van volgende rubrieken werd geregistreerd:

  • "In behandeling/memodatum" > "In behandeling/memodatum": de verrichting werd ingevoerd en geautoriseerd. De betaling wacht op uitvoering en u hoeft niets meer te doen.
  • "Autoriseren": de verrichting werd geregistreerd, maar u moet ze nog autoriseren zodat ze kan uitgevoerd worden.

Indien de verbinding voor lange tijd onderbroken werd, check dan ook de rubrieken:

  • "Saldi en verrichtingen": de verrichting is uitgevoerd.
  • "In behandeling/memodatum" > "Geweigerde verrichtingen": de verrichting is geweigerd. Neem dan contact op met een medewerker van  Customer Services op het nummer 02 548 28 00 (van 09.00 tot 13.00) .

Indien u uw verrichting onder geen van bovenstaande rubrieken terugvindt, dan moet u ze opnieuw invoeren.