Ben ik een “US Person”?

U bent een “US Person” als u volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner bent.

Amerikaanse staatsburger

U bent een Amerikaanse staatsburger indien u:

 • geboren bent in de Verenigde Staten;
 • geboren bent in de Commonwealth van Puerto Rico, Guam, of de U.S. Virgin Islands;
 • geboren bent in de Commonwealth van de Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
 • genaturaliseerd bent tot Amerikaanse staatsburger;
 • of ten minste één ouder heeft die een Amerikaanse staatsburger is. In dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan. Welke dat zijn, kunt u vinden op www.irs.gov.


Amerikaanse inwoner

U wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien u:

 • een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten heeft. Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kunt u aan een belastingadviseur vragen. U kunt informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.
 • voldoet aan de zogeheten test van substantiële aanwezigheid, zoals hierna gedefinieerd.


Test van substantiële aanwezigheid

Om aan de test van substantiële aanwezigheid te voldoen, moet u fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

 • 31 dagen in het lopende jaar; en
 • 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
  i. alle dagen waarop u aanwezig was in het lopende jaar;
  ii. een derde van de dagen waarop u aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
  iii. een zesde van de dagen waarop u aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar


Wanneer bent u Amerikaanse belasting verschuldigd?

Indien u wordt aangemerkt als verbonden aan de Verenigde Staten, kunt u Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan u Amerikaanse belasting verschuldigd bent of een vrijstelling daarvan geniet. Let op, de lijst hierboven is niet exhaustief. Indien u er niet zeker van bent of u verbonden aan de Verenigde Staten bent, kunt u het beste een belastingadviseur of de site www.irs.gov raadplegen.


Rapportageplicht van buitenlandse belastingstatus

Als financiële instelling zijn wij door de Belgische wet verplicht de gegevens van organisaties en fiscale inwoners van CRS-landen (Common Reporting Standard) en/of personen die aan de Verenigde Staten verbonden zijn te rapporteren aan de Belgische belastingdienst. Die geeft de gegevens door aan de belastingdienst van het betrokken land. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over de aangesloten CRS-landen, kunt u terecht op https://finances.belgium.be.