Ben ik een “US Person”?

Je bent een “US Person” als je volgens de onderstaande definities een Amerikaanse staatsburger of een Amerikaanse inwoner bent.

Amerikaanse staatsburger

Je bent een Amerikaanse staatsburger wanneer je:

 • geboren bent in de Verenigde Staten;
 • geboren bent in de Commonwealth van Puerto Rico, Guam, of de U.S. Virgin Islands;
 • geboren bent in de Commonwealth van de Northern Mariana Islands na 3 november 1986;
 • genaturaliseerd bent tot Amerikaanse staatsburger;
 • of ten minste één ouder hebt die een Amerikaanse staatsburger is. In dit geval moet ook nog aan andere voorwaarden worden voldaan. Welke dat zijn, kan je vinden op www.irs.gov.

Amerikaanse inwoner

Je wordt als een Amerikaanse inwoner beschouwd indien je:

 • een bepaald soort U.S. Green Card bezit of bezeten hebt. Om welk soort U.S. Green Card het gaat, kan je aan een belastingadviseur vragen. Je kan informatie over U.S. Green Cards ook vinden op www.irs.gov.
 • voldoet aan de zogeheten test van aanwezigheid, zoals hierna gedefinieerd.

Test van aanwezigheid

Om aan de test van aanwezigheid te voldoen, moet je fysiek aanwezig zijn geweest in de Verenigde Staten gedurende ten minste:

 • 31 dagen in het lopende jaar; en
 • 183 dagen in de driejaarsperiode die bestaat uit het lopende jaar en de twee direct voorafgaande jaren. Voor de 183 dagen-test geldt de som van:
  i. alle dagen waarop je aanwezig was in het lopende jaar;
  ii. een derde van de dagen waarop je aanwezig was in het eerste jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar; en
  iii. een zesde van de dagen waarop je aanwezig was in het tweede jaar dat voorafgaat aan het lopende jaar

Wanneer ben je Amerikaanse belasting verschuldigd?

Indien je wordt aangemerkt als verbonden aan de Verenigde Staten, kan je Amerikaanse belasting verschuldigd zijn. Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld voor studenten met een visum en diplomaten. Er kunnen ook nog andere omstandigheden zijn op grond waarvan je Amerikaanse belasting verschuldigd bent of een vrijstelling daarvan geniet. Let op, de lijst hierboven is niet exhaustief. Indien je er niet zeker van bent of je verbonden aan de Verenigde Staten bent, kan je een belastingadviseur of de site www.irs.gov raadplegen

Meer informatie over FATCA en CRS.