Als ik geen handelsrekening open, ontvang ik dan dividend op de certificaten die ik bezit?

Zolang u nog geen rekening heeft geopend, kunt u geen certificaten kopen of verkopen. U blijft uiteraard wel de rechten houden die aan uw certificaten verbonden zijn, zoals de mogelijkheid om deel te nemen aan algemene vergaderingen en eventuele dividenden te ontvangen.