Evaluatie van jouw aanvraag voor professioneel krediet

 • Eerste evaluatie

  De organisaties die we financieren zijn overtuigd van een rechtvaardige en betere wereld. Voor we je aanvraag becijferen, bekijken we eerst of de activiteiten van je organisatie of het project waarvoor je financiering aanvraagt een positieve impact hebben op cultureel gebied, het milieu of de samenleving.

 • Kredietanalyse

  Indien de evaluatie positief is, dan neemt onze relatiebeheerder contact met jou op om de haalbaarheid van het gevraagde krediet te onderzoeken. We voeren een gedetailleerde analyse van het project uit, de bestaande cijfers, het financiële plan, eigen inbreng, terugbetalingscapaciteit en ervaring van de aanvragers. Op deze analysefase volgt een kredietvoorstel dat in het kredietcomité wordt voorgesteld en besproken.

 • Kredietbeslissing

  Je krijgt een kredietaanbod als de beslissing van het kredietcomité positief is. Als je hiermee akkoord gaat, wordt dit aanbod een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend.

 • Kredietopname

  Je beschikt over het krediet na het ondertekenen van de kredietbrief en de bijlagen, het stellen van de waarborgen en wanneer voldaan is aan alle opschortende voorwaarden (zoals het voorleggen van een definitief bestek voor werken of een bouw).