Triodos Future Generations Fund

Kinderopvang

Beleggen voor de volgende generaties.

Waarom in Triodos Future Generations Fund beleggen?

De belangrijkste gegevens

Wat je moet weten over dit fonds

De risico's die je loopt

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van alle risico’s van de beleggingsproducten.

Wat is de risico indicator voor beleggingsfondsen?

Elk beleggingsfonds heeft zijn specifieke risico's. Die vind je in de beschrijving voor elk fonds.

Hoe wordt risico-informatie weergegeven?

De risico- en opbrengstindicator is gebaseerd op de volatiliteit (= maatstaf voor de beweeglijkheid van de koers) van het fonds op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 ( hoog risico), waarbij gebruik gemaakt wordt van de weekopbrengsten van het compartiment van de laatste vijf jaar. Deze indicator is een norm gebaseerd op de Europese richtlijn om dezelfde types van beleggingsfondsen te kunnen vergelijken.

Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van deze indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. De risico- en opbrengstcategorie van elk compartiment staat niet vast en kan na verloop van tijd veranderen.

Aandelenfondsen zijn over het algemeen volatieler dan obligatiefondsen. Aandelenfondsen met een focus op kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen zijn over het algemeen volatieler, omdat prijsschommelingen van aandelen binnen deze categorie een grotere impact hebben op de waarde van het fonds.

De laagste categorie betekent niet dat de belegging risicovrij is.

Welke zijn de specifieke risico's?

Elk beleggingsfonds is onderhevig aan een of meerdere specifieke risico's. De meest relevante risico's voor een belegger zijn de volgende:

  • Valutarisico: dat risico ontstaat doordat beleggingen door een fonds zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het fonds het valutarisico van die beleggingen niet af.
  • Marktrisico: dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen van het fonds. Het fonds beperkt dat risico door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.
  • Renterisico: de waarde van de beleggingen in obligaties die door een fonds zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand. Het fonds verzacht dat risico door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.

Het volledig overzicht van alle risico's van elk fonds tref je in het hoofdstuk Risicofactoren in het prospectus aan.


Evolutie netto-inventariswaarde

De rendementsgegevens in de onderstaande tabellen en de grafiek die de evolutie van de netto-inventariswaarde weergeeft, gaan over de voorbije jaren en geven geen betrouwbare indicatie voor de toekomst en kunnen misleidend zijn.
Bron: Triodos Investment Management

Kosten en taksen

Wat verstaat men onder kosten binnen het fonds?

De kostenbinnen het fonds van een compartiment bestaan uit de lopende kosten zoals weergegeven in het essentiële informatiedocument voor het beleggingsfonds en de transactiekosten.

De lopende kosten van een compartiment bestaan uit:

  • een jaarlijkse beheersvergoeding aan de beheersmaatschappij (Triodos Investment Management). Die beheersvergoeding wordt gebruikt om de kosten en vergoedingen van het compartiment voor de beheersmaatschappij, de vermogensbeheerder en de distributeur te betalen. De vergoeding aan de distributeur wordt retrocessie genoemd.
  • een jaarlijkse service fee die gebruikt wordt om alle kosten en vergoedingen van het compartiment te dekken en onder andere de vergoedingen aan de Bewaarder, de Betaalagent, de Registerhouder en de Administratief Agent te betalen.
  • taksen te betalen door de compartimenten in relatie met het feit dat het een beleggingsmaatschappij is.

Het percentage vermeld  in de tabel op de overzichtspagina per compartiment is een raming van de kosten. Die kosten zijn verwerkt in de koers van de beleggingsfondsen en worden niet apart in rekening gebracht.

De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten.

Uitsplitsing naar sector

Bron: Triodos Investment Management
Data: per 31/05/2024

Evolutie van dit fonds

Een terugblik op het voorbije kwartaal

Beleg in het Triodos Future Generations Fund

Beoog een positieve impact op de economie van morgen

Documenten