Audrey Mélotte
Audrey Mélotte (Foto: Olivier Papegnies).

Het huis, een oude schaapskooi in plaatselijke steen, heeft zijn vroegere charme behouden, net als de uitgestrekte tuin met zijn fruitbomen en hoekjes waar de natuur vrij haar gang kan gaan. We zijn hier in de Condroz, in de groene gemeente Marchin.

“Mijn partner en ik zijn allebei op het platteland opgegroeid”, legt Audrey Mélotte uit. “We wilden onze jongens ook volop van de buitenlucht laten genieten en we wilden een eenvoudiger leven.” Een bocht van 180 graden? Niet echt. “Ook voordien al probeerden we onze levenskeuzes af te stemmen op onze waarden.”

Na de verhuis moest het koppel de organisatie van het gezin dus herbekijken. “Onze kinderen gaan in het dorp naar school en wij hebben onze jobs opgezegd om dichter bij huis aan het werk te gaan. We hebben één auto en een elektrische fiets.” Zo’n verandering verloopt niet zonder slag of stoot: “Voor de jongens viel het afscheid van hun vriendjes zwaar. Maar door de lockdown hebben ze het plezier dat  een grote tuin te bieden heeft, leren waarderen."

Waarden, maar niet tot elke prijs

Vanwaar de keuze voor Triodos? “Voor ons was het vanzelfsprekend om onze renovaties te financieren bij een ethische bank”, zegt Audrey. Maar ook al kozen ze niet voor Triodos omwille van het geld, toch speelt geld een rol. “We zijn bij verschillende banken langsgegaan, ik had zelfs een Excel-tabel gemaakt om alle voorstellen te vergelijken.”

En het verdict? “Als je met alle elementen rekening houdt, is Triodos niet duurder op de lange termijn.” Hoe dat komt? “De andere banken eisen dat je een zichtrekening opent, die niet altijd gratis is, voor de lonen en dat je verschillende verzekeringen neemt. Over de looptijd van een hypothecaire lening kunnen die extra kosten hoog oplopen.”

“Ik raad echt aan om de berekening te maken”, beklemtoont Audrey. Foto: Olivier Papegnies

Isabelle Huens, Relationship Manager voor Triodos: “Die praktijken van koppelverkoop stroken niet met onze filosofie van transparantie. Wij bieden die producten overigens niet aan.” Het koppel kon dus de concurrentie laten spelen voor de verzekeringen. “Ik raad echt aan om de berekening te maken”, beklemtoont Audrey. Isabelle bevestigt: “Als je het totaalplaatje bekijkt, word je soms aangenaam verrast.”

Zorgvuldig gekozen inrichting

Nog een financieel voordeel: de kortingen op de rentevoet die Triodos verleent wanneer  er aanpassingen gebeuren die de energieprestaties van het gebouw verbeteren of die bijdragen tot een duurzame en sociaal verantwoorde woning.

“Die voorwaarden schrikten ons niet af, omdat we sowieso voor een ecologische renovatie gingen”, vertelt Audrey. “Mijn partner, die architect is, is trouwens gespecialiseerd in ecologisch bouwen.” Uiteraard brengen bepaalde aanpassingen kosten met zich, maar je bespaart er ook energie mee en ze geven recht op premies. Audrey: “We hebben twee aspecten gecombineerd: de criteria van Triodos en de renovatiepremies van het Waals Gewest. Ter vervanging van de oude mazoutketel kozen we voor een verwarmingsketel op pellets, in combinatie met een thermisch zonne-energiesysteem.”

Isabelle Huens: “In Vlaanderen is Triodos overigens een van de eerste banken die het renteloze renovatiekrediet van de Vlaamse overheid aanbiedt.” 

Een echt engagement

Maar de energieprestatie is niet het enige criterium dat Triodos beloont. “Om aan de gewenste korting op de rentevoet te komen, hebben we een biologische moestuin in ons project gestoken”, legt Audrey uit. “Die geeft ons tomaten, erwtjes, en veel plezier!” Misschien een verrassend criterium, geeft

Isabelle Huens toe: “Het klopt dat de impact ervan niet in cijfers te vatten is, maar een moestuin zorgt voor lokale seizoensgroenten en je kan er huishoudelijk afval in composteren. Dat heeft allemaal een impact op de ecologische voetafdruk.” 

Behalve naar de becijferde aspecten kijkt Triodos ook naar de globale aanpak van de klant. Zo beloont de bank de installatie van droogtoiletten of de terugwinning van regenwater, maar ook de keuze om in de buurt van openbaar vervoer te wonen en aan co-housing of intergenerationeel wonen te doen (meer over onze criteria voor korting op je rentevoet hier). “Het zou jammer zijn om die kwalitatieve elementen niet te laten meetellen, want ze hebben een positief effect op de samenleving en wijzen op een echt engagement vanwege de eigenaars”, besluit Isabelle Huens.