Wat is de COP26? 

De COP26 begint op 1 november en is de 26e editie van de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. COP staat voor ‘Conferentie van de Partijen’. Die partijen zijn de ondertekenaars van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) – een verdrag dat in 1994 is gesloten en 197 partijen telt (196 landen en de EU). 

De officiële besprekingen tijdens een COP vinden plaats in een speciaal daarvoor voorziene zone, waar de afgevaardigden van de landen bijeenkomen voor formele onderhandelingen en ook voor meer informeel overleg. Vertegenwoordigers van de civiele samenleving en mediaorganisaties mogen ook aanwezig zijn, maar de aanwezigheid in deze zone wordt streng gecontroleerd. 

Traditioneel vindt rond een COP ook een breed scala van openbare evenementen plaats, waaronder workshops, presentaties, voorstellingen en installaties. 

Waarom is de COP26 belangrijk? 

De COP26 wordt  beschreven als het grootste klimaatevenement sinds het Akkoord van Parijs van 2015. De laatste COP, die in 2019 in Madrid plaatsvond, eindigde met veel grote kwesties die nog niet waren opgelost. Sindsdien hebben we te maken gehad met een wereldwijde pandemie die ons de verwoestende gevolgen heeft laten zien van een wereld die onvoorbereid is. De pandemie heeft ook de onderlinge verwevenheid van onze planeet, mensen en welvaart benadrukt. Bovendien hebben we deze zomer overal ter wereld noodweer gezien dat ons op indringende wijze herinnert aan de realiteit van de klimaatverandering. 

Maar met doortastende, gezamenlijke actie kan de op hol geslagen opwarming van de aarde nog altijd worden gestopt. De resultaten van de COP26 zijn cruciaal om ons op koers te houden en veranderingen die de aarde teisteren te voorkomen. Ook wordt gehoopt dat de COP als katalysator zal dienen om collectieve klimaatactie te stimuleren en de stemmen te versterken van wie hierover al campagne voert. 

Zal er ook over de banken- en financiële sector gesproken worden? 

Voor de conferentie zijn vier hoofddoelstellingen vastgelegd. De derde gaat puur over de rol van de financiële wereld: 

  • Wereldwijd netto-nul-uitstoot bereiken tegen het midden van de eeuw en de opwarming onder 1,5 °C houden 

  • Ingrijpen om gemeenschappen en natuurlijke habitats te beschermen 

  • Financiële middelen vrijmaken 

  • Samenwerken om oplossingen te leveren. 

Iedereen is het erover eens dat er biljoenen particuliere gelden en overheidsgelden nodig zijn om op wereldschaal netto-nulemissie te bereiken – d.w.z. een toestand waarin evenveel broeikasgassen de atmosfeer ingaan als er broeikasgassen uit worden verwijderd. 

Algemeen wordt aangenomen dat de hele economie moet omschakelen om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 °C te beperken. De financiële dienstensector (iedereen, van banken en verzekeraars tot vermogensbeheerders) zal dus zijn werkwijze moeten aanpassen. We moeten niet alleen rekening houden met de risico's die klimaatafbraak met zich meebrengt (bijvoorbeeld als gevolg van overstromingen – zoals onlangs in Duitsland en België), maar ook actief initiatieven en innovaties financieren om alle bedrijven te ondersteunen bij het afstemmen van hun bedrijfsmodellen op netto-nul-emissies. 

De Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) werd opgezet om die verschuiving in de aanloop naar de COP26 te ondersteunen. Het is een samenwerking tussen voormalig gouverneur van de Bank of England Mark Carney en de COP26 Private Finance Hub, naast de UNFCCC Climate Action Champions, de bredere 'Race to Zero'-campagne en het COP26-voorzitterschap. 

Wat doet Triodos Bank? 

Wij ondersteunen de transitie van de wereld naar een koolstofarme en klimaatvriendelijke toekomst, in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 °C. Sinds onze oprichting in 1980 hebben we ons altijd ingezet om de milieueffecten en -resultaten te verbeteren. Alleen al in 2020 hebben Triodos Bank en haar beleggingsfondsen duurzame energieprojecten en energiebesparingsprojecten gefinancierd waarmee het equivalent van meer dan 5,7 miljard autokilometers is vermeden. 

Triodos Bank is sterke voorstander van een wetenschappelijk onderbouwde netto-nuldoelstelling, gebaseerd op een volledig inzicht in de huidige koolstofimpact en in die van alle leningen en beleggingen. Om te zorgen voor een robuuste methodologie steunt Triodos de ontwikkeling van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), waar inmiddels meer dan 100 financiële instellingen wereldwijd gebruik van maken. Vooruitlopend op de meeste andere banken is Triodos in 2018 begonnen met het meten van de uitstoot van een groot deel van haar eigen portefeuille. Eén jaar later hebben we  voor het eerst  de uitstoot van al onze leningen en beleggingen gemeten, en dat hebben we in 2020 opnieuw gedaan. 

In april 2021 is Triodos Bank als een van de eerste banken toegetreden tot de Net-Zero Banking Alliance (NZBA) – een initiatief dat deel uitmaakt van de Glasgow Financial Alliance. Als ondertekenaar van de NZBA versterkt Triodos Bank haar engagement om de klimaatverandering aan te pakken via operationele en kredietverleningspraktijken.

Wij zijn van mening dat de COP26 als katalysator moet fungeren om de transitie te stimuleren en actie op gang te brengen. En het gaat om meer dan alleen het vastleggen en behalen van netto-nuldoelstellingen. Onze oproep is dat dit zou leiden tot een fundamentele herstructurering van de financiële sector, van de manier waarop die functioneert en van wat prioriteit krijgt. We hebben een systeem nodig dat een manier vindt om verantwoordelijkheid te nemen voor, en in te spelen op, de rechtvaardige transitie en de biodiversiteitscrisis, evenals de CO2-uitstoot en de gevolgen van de klimaatverandering.